Privacy Statement

PMU Engineering, gevestigd aan de Nieuweweg 81 3371 CK te Hardinxveld-Giessendam, respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en de bijbehorende subdomeinen en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. PMU Engineering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Lees meer over ons cookiebeleid.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

Eén van de doelstellingen van onze website is u te informeren over wie we zijn en wat wij doen. PMU Engineering verzameld en gebruikt persoonsgegevens (waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
door u ingediende orders of aanvragen te verwerken.
algemene bezoekgegevens bij te houden, om te kunnen analyseren hoe effectief onze online advertenties zijn en onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren om u zo een nog betere website ervaring te kunnen bieden.
u in de toekomst over producten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en dergelijke.
Als u een contact-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In een specifieke verwerkingsregister is vastgelegd per type betrokkene welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze online (Adwords) advertenties zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. IP-adressen worden geanonimiseerd doorgegeven.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om PMU Engineering als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hotjar

Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Beveiliging

Alle gegevens die u met PMU Engineering uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door PMU Engineering of door PMU Engineering ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door contact met ons op te nemen per e-mail via info@pmu-engineering.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

PMU Engineering
Nieuweweg 81
3371 CK Hardinxveld-Giessendam

U kunt uw verzoek ook per e-mail richten aan info@pmu-engineering.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrieven die wij versturen is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen. Houd er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; PMU Engineering kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen. In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet met ons uit, dan heb u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.