Hardware Engineering

Hardware Engineering betekent in de kern het ontwerpen en vervolgens uitwerken van een elektrische installatie en/of besturing of een deel hiervan.

Belangrijke topics hierbij zijn:
• Beoogde functionaliteit
• Klanteisen en/of wensen
• Regelgeving
• Planning

Het uiteindelijke doel van hardware engineering is het opleveren van een ontwerp wat geïnstalleerd kan worden door een installateur en/of paneelbouwer conform de hierboven genoemde topics.

Bij PMU Engineering zijn we hierin gespecialiseerd en gaan we geen uitdaging uit de weg.
We proberen ten alle tijden de besturing dusdanig creatieve manier te ontwerpen dat dit zo economische en duurzaam mogelijk gerealiseerd kan worden op het gebied van:

• Inkoop
• Efficiënte installatie waarbij de installatie tijd zo min mogelijk bedraagt
• Serviceability gedurende de levensduur van de machine of installatie.

PMU Engineering is gespecialiseerd in het geheel uit handen nemen van uw besturings vraagstuk maar we kunnen u ook ondersteunen bij alleen een specifiek engineeringsvraagstuk. En zo een deel van de werkzaamheden uit handen nemen. Dat kan zijn tijdens de ontwerp fase of pas bij de inbedrijfstelling. Of alles ertussenin denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Kabelberekeningen
Warmteberekeningen
Kortsluitberekeningen
Basic engineering
Detail engineering
Ontwerpen en beheren van standaardisatiepakketten
Documentatie

Dit alles doen wij met de bekende vooraanstaande software pakketten zoals EPLAN en Inventor